September 29, 2022 to October 2, 2022
Kraków
Europe/Warsaw timezone

Session

Radioterapia

Oct 1, 2022, 8:30 AM
sala A (budynek D-10)

sala A

budynek D-10

Conveners

Radioterapia: część 1

  • Tomasz Piotrowski (Wielkopolskie Centrum Onkologii w Poznaniu)

Radioterapia: część 2

  • Janusz Winiecki (1. Zakład Fizyki Medycznej, Centrum Onkologii im. Franciszka Łukaszczyka w Bydgoszczy, 2. Katedra i Klinika Onkologii i Brachyterapii, Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)

Presentation materials

There are no materials yet.
Justyna Prochal (Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej, Al. Mickiewicza 30,30-059 Kraków), Katarzyna Matusiak (Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej, Al. Mickiewicza 30,30-059 Kraków)
10/2/22, 10:00 AM
Radioterapia
Prezentacja ustna

Głównym celem radioterapii jest dostarczenie do objętości tarczowej guza takiej dawki, która pozwoli na uzyskanie optymalnego efektu leczniczego. W przypadku zmian nowotworowych położonych płytko pod skórą, efekt narastania zdeponowanej dawki wraz z głębokością sprawia, że do obszaru tarczowego może nie zostać dostarczona zaplanowana jej ilość. W takich przypadkach, w celu uzyskania...

Mr Paweł Nakoneczny (Centrum Radioterapii CSK MSWiA w Warszawie), Mr Tomasz Kacperek (Centrum Radioterapii CSK MSWiA w Warszawie), Mrs Agnieszka Stanek (Centrum Radioterapii CSK MSWiA w Warszawie), Mr Arkadiusz Nowak, Mrs Katarzyna Ziemba (Centrum Radioterapii CSK MSWiA w Warszawie), Mrs Beata Czyżew (Centrum Radioterapii CSK MSWiA w Warszawie)
Radioterapia
Prezentacja posterowa

Cel:
Powszechnie stosowaną metodą pozwalającą na weryfikację objętości pęcherza moczowego podczas radioterapii jest tomografia komputerowa wiązką stożkową (CBCT). Metoda ta wiąże się z poddaniem pacjenta działaniu promieniowania jonizującego. Narzędziem, które umożliwia wielokrotne i bezpieczne przeprowadzenie pomiaru objętości pęcherza jest ultrasonograf PINIT (USG).
Celem badania było...

Mrs Bożena Woźniak (Zakład Fizyki Medycznej, Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie PIB Oddział w Gliwicach, Gliwice), Mr Adam Bekman (Zakład Fizyki Medycznej, Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie PIB Oddział w Gliwicach, Gliwice), Dr Beata Niewiadomska (Zakład Fizyki Medycznej, Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie PIB Oddział w Gliwicach, Gliwice)
Radioterapia
Prezentacja posterowa

Wprowadzenie
Napromienianie całej skóry wiązkami elektronowymi TSEI (Total Skin Electron Irradiation) jest jednym ze sposobów leczenia pierwotnych chłoniaków skóry z komórek T, głównie ziarniniaka grzybiastego. Metoda ta wykorzystuje zmodyfikowaną wiązkę elektronową o niskiej energii i wysokiej mocy dawki HDTSe (High Dose Rate Total Skin electron), która penetruje powierzchniowe warstwy...

Building timetable...