September 29, 2022 to October 2, 2022
Kraków
Europe/Warsaw timezone

Instrukcje dla Prezenterów

Szanowni Państwo, 

w odpowiedzi na pojawiające się pytania dotyczące specyfikacji materiałów do prezentacji na XVII Kongresie PTFM pragniemy przybliżyć nieco informacji.

PREZENTACJE USTNE:

Przeźrocza do prezentacji ustnych bardzo prosimy dostarczyć w formacie .pdf.

Prezentacje można wysłać na email kongresptfm@ifj.edu.pl lub dostarczyć bezpośrednio na prendrivie najpóźniej w trakcie przerwy przed sesją, na której dana prezentacja ma zostać wygłoszona.

Sugerowany format prezentacji to 16:9, aby optymalnie wykorzystać możliwości wyświetlania, nie jest on jednak obowiązkowy.

PREZENTACJE POSTEROWE

Bardzo prosimy o przygotowanie posterów w formie wydrukowanej, w formacie A0, w orientacji pionowej.

Szczegóły dotyczące kolejności prezentacji, numerów posterów i kilka informacji organizacyjnych można znaleźć w broszurze informacyjnej pod linkiem: Broszura informacyjna 

W zakładce "Materiały do pobrania" zamieszczono wzory prezentacji i posterów które można wykorzystać w trakcie przygotowania treści. Przygotowane wzory nie są obowiązkowe, są jedynie materiałami pomocniczymi.

Z wyrazami szacunku,

Komitet Organizacyjny