September 29, 2022 to October 2, 2022
Kraków
Europe/Warsaw timezone

Komitety (Committees)

Komitet Naukowy (Scientific Committee):

Dr hab. Renata Kopeć, prof. IFJ PAN

Członkowie (Committee Members):

Prof. Janusz Braziewicz (UJK, Kielce)

Dr hab. Armand Cholewka (UŚ, Katowice)

Prof. Jacek Fijuth (UM, Łódź)

Dr hab. Aleksandra Jung (AGH, Kraków)

Prof. Paweł Kukołowicz (NIO-PIB, Warszawa)

Prof. Roman Makarewicz (CM UMK, Bydgoszcz)

Prof. Julian Malicki (UM, Poznań)

Prof. Paweł Moskal (UJ, Kraków)

Prof. Paweł Olko (IFJ PAN, Kraków)

Prof. Tomasz Piotrowski (UM, Poznań)

Dr Witold Skrzyński (NIO-PIB, Warszawa)

Prof. Krzysztof Ślosarek (prezes PTFM, NIO-PIB Gliwice)

Dr Janusz Winiecki (Bydgoszcz)

 

Komitet Organizacyjny (Organizing Committee):

Dr hab. Joanna Chwiej, prof. AGH

Członkowie (Committee Members):

Dr Katarzyna Matusiak (WFiIS AGH)

Dr Aleksandra Klimas (UŚ Katowice)

Dr Anna Zawadzka (NIO-PIB Warszawa)

Dr inż. Marzena Rydygier (IFJ PAN)

Mgr Damian Kabat (NIO-PIB Kraków)

Dr Kamil Kisielewicz (NIO-PIB Kraków)

Mgr inż. Marzena Rugieł (doktorant, KISD)

Mgr Kamil Kawoń (doktorant AGH)

Mgr inż. Aleksandra Wilk (doktorant AGH)

Mgr inż. Julia Łepkowska (doktorant AGH)

Mgr Paulina Stasica (doktorant, IFJ PAN)

 

Organizacja wspierająca: