September 29, 2022 to October 2, 2022
Kraków
Europe/Warsaw timezone

Ważne daty (Important dates)

1 kwietnia - 31 maja 2022 15 czerwca 2022 30 czerwca 2022 (30th June 2022): nadsyłanie streszczeń prezentacji (submission deadline)

Rozpoczęcie rejestracji (start of registration): 1 kwietnia 2022 (1st of April 2022)

Wczesne wpisowe (early fee): od 1 kwietnia do 15 lipca 2022 (1st April to 15th July 2022)

Późne wpisowe (late fee): od 15 lipca do 31 sierpnia 2022 (15th July to 31st August 2022)

11 lipca 2022 (11th of July 2022): informacja dotycząca akceptacji nadesłanych prac (acceptance info)