September 29, 2022 to October 2, 2022
Kraków
Europe/Warsaw timezone

Płatności (payments)

Szanowni Państwo, 

opłaty za uczestnictwo w 17-tym Kongresie Polskiego Towarzystwa Fizyki Medycznej można dokonywać 

  • za pomocą sklepu internetowego, pod linkiem: https://www.ptfm.org/sklep
  • bezpośrednio na konto PTFM: 

    PTFM

    PKO BP V O/Warszawa

    PL 19 1020 1055 0000 9202 0015 7248

Tytuł przelewu: 17 Kongres PTFM, Imię Nazwisko

wybierając odpowiednią opcję, w zależności czy są Państwo członkiem PTFM i czy decydują się Państwo na udział w kolacji konferencyjnej.


Ladies and Gentlemen,

fees for participation in the 17th Congress of the Polish Society of Medical Physics can be made

  • using the online store, at the link: https://www.ptfm.org/sklep
  • directly to the PTFM account:

              PTFM

              PKO BP V O / Warsaw

              PL 19 1020 1055 0000 9202 0015 7248

              Transfer title: 17th PTFM Congress, First Name and Last Name

by selecting a proper option, depending on whether you are a member of the Polish Society of Medical Physics and whether you decide to participate in the conference dinner.