September 29, 2022 to October 2, 2022
Kraków
Europe/Warsaw timezone

Wstępne doświadczenia z użyciem systemy Vision RT w Świętokrzyskim Centrum Onkologii

Not scheduled
2h
sala A (budynek D-10)

sala A

budynek D-10

Prezentacja posterowa Radioterapia Radioterapia

Description

W Świętokrzyskim Centrum Onkologii są zainstalowane cztery liniowe akclereatory medyczne Versa HD firmy Elekta and one tomotherapy machine: Radixact by Accuray.
Do planowania leczenia wykorzystujemy czterech różne systemy planowania leczenia: Pinnacle (Philips), Monaco (Elekta), Precision (Accuray) and RayStation (RaySearch).
Dwa z czterech akceleratorów, które zostały zainstalowane w 2021 roku są wyposażone w system Align RT firmy Vision RT.
Radioterapia sterowana powierzchniowo (SGRT) firmy VisionRT, to technika napromieniania w radioterapii kierowanej obrazem pacjenta. Align RT to trójwymiarowy (3D) system obrazowania powierzchni, który umożliwia monitorowanie pozycji pacjenta w trybie 3D przed i w trakcie radioterapii. Wykorzystując opatentowane kamery stereo 3D, AlignRT Advance śledzi powierzchnię skóry pacjenta w czasie rzeczywistym i porównuje ją z pozycją referencyjną z dokładnością poniżej jednego milimetra. W rezultacie promieniowanie jest dostarczane tylko wtedy, gdy pacjent jest odpowiednio ułożony, co zwiększa bezpieczeństwo pacjenta.
W Świętokrzyskim Centrum Onkologii od września 2021 napromieniono 111 pacjentek z nowotworem lewej piersi techniką DIBH. Pacjentki w przeważającej ilości były leczone techniką VMAT. Przeprowadzono badanie na grupie 35 pacjentek porównując objętość płuca lewego na wstrzymanym i swobodnych oddechu. Dla 10 pacjentek wykonano plany alternatywne na swobodnym oddechu.
Średnia różnica w objętości dla płuca lewego między DIBH a FREE – 1232 cm3
Maksymalna różnica: 1692 cm3
Minimalna różnica: 202 cm3
Różnica w objętości płuca lewego poniżej 500 cm3 powoduje obniżenie dawki średniej w sercu ok. 0,3 -0,6 Gy (ok 10%) natomiast powyżej 1000 cm3 – obniżenie dawki o ok. 1,8 Gy (ok 45%).

Sesja Radioterapia

Primary authors

Dr Paweł Wołowiec (Świętokrzyskie Centrum Onkologii SPZOZ / Główny Urząd Miar) Mr Krzysztof Buliński (Świętokrzyskie Centrum Onkologii SPZOZ) Ms Joanna Stemplowska (Świętokrzyskie Centrum Onkologii SPZOZ) Dr Andrzej Dąbrowski (Świętokrzyskie Centrum Onkologii) Dr Anna Semaniak (Świętokrzyskie Centrum Onkologii) Mrs Anna Pawłowska (Świętokrzyskie Centrum Onkologii)

Presentation materials

There are no materials yet.