September 29, 2022 to October 2, 2022
Kraków
Europe/Warsaw timezone

AQURE - akcelerator do śródoperacyjnej radioterapii elektronami – założenia, techniczne innowacje i wyniki QA

Not scheduled
2h
sala A (budynek D-10)

sala A

budynek D-10

Prezentacja posterowa Radioterapia Radioterapia

Description

Cel
Tylko kilka rodzajów akceleratorów jest dedykowanych IOERT. Kolejny został zbudowany przez Narodowe Centrum Badań Jądrowych we współpracy z Wielkopolskim Centrum Onkologii i HITEC.
Celem projektu było stworzenie urządzenia mobilnego o szerokim zakresie ruchów i energii, odpowiedniej dokładności i powtarzalności podawania dawki.
Metody
Autorzy przeanalizowali rekomendacje, publikacje oraz wieloletnie doświadczenia własne dotyczące klinicznego wykorzystania procedur IOERT do stworzenia głównych założeń urządzenia. Dokumentacja produkcyjna (konstrukcja, technologia i oprogramowanie) została opracowana i zoptymalizowana w celu maksymalizacji ergonomii i użyteczności urządzenia. Wybrane rozwiązania zostały przetestowane metodą Monte Carlo (Geant4). Pomiary dozymetryczne i kalibrację wykonano detektorem microSilicon PTW – krzywe głębokościowe; Advanced Marcusa PTW- dawka absolutna; cylindryczna komora jonizacyjna PTW 30 cm3 – kerma.
Wyniki
Nowy akcelerator generuje wiązki elektronów o energiach w zakresie 4-12MeV (R80 – 14-38±2mm) z maksymalną mocą dawki 10Gy/min przy SSD 60cm i aplikatorach okrągłych (średnice: 50 – 100mm; końce proste i cięte pod kątem). Konstrukcja folii rozpraszających została zoptymalizowana za pomocą symulacji Monte Carlo, aby zminimalizować zanieczyszczenie wiązek elektronów fotonami. Został również zoptymalizowany i zasymulowany systemu formowania wiązki tak, aby było możliwe zastosowanie aplikatorów przeźroczystych, które spełniają wymagania normy IEC dla promieniowania rozproszonego.
Wnioski
Rezultatem wspólnego projektu NCBJ WCO i HITEC jest w pełni mobilny akcelerator spełniający wszystkie normy IEC z użytecznymi wiązkami dopuszczalnymi terapeutycznie, a co za tym idzie umożliwia certyfikację na zgodność z dyrektywą unijną dla wyrobu medycznego (znak zgodności CE).

Sesja Radioterapia

Primary author

Agnieszka Misiarz (Narodowe Centrum Badań Jądrowych)

Presentation materials

There are no materials yet.