September 29, 2022 to October 2, 2022
Kraków
Europe/Warsaw timezone

Porównanie danych dozymetrycznych wiązki elektronowej HDTSe wytwarzanej przez przyspieszacze liniowe Clinac 23Ex i TrueBeam firmy Varian wykorzystywanej w terapii napromieniania całej skóry TSEI.

Not scheduled
2h
sala A (budynek D-10)

sala A

budynek D-10

Prezentacja posterowa Radioterapia Radioterapia

Speakers

Mrs Bożena Woźniak (Zakład Fizyki Medycznej, Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie PIB Oddział w Gliwicach, Gliwice)Mr Adam Bekman (Zakład Fizyki Medycznej, Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie PIB Oddział w Gliwicach, Gliwice)Dr Beata Niewiadomska (Zakład Fizyki Medycznej, Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie PIB Oddział w Gliwicach, Gliwice)

Description

Wprowadzenie
Napromienianie całej skóry wiązkami elektronowymi TSEI (Total Skin Electron Irradiation) jest jednym ze sposobów leczenia pierwotnych chłoniaków skóry z komórek T, głównie ziarniniaka grzybiastego. Metoda ta wykorzystuje zmodyfikowaną wiązkę elektronową o niskiej energii i wysokiej mocy dawki HDTSe (High Dose Rate Total Skin electron), która penetruje powierzchniowe warstwy skóry.

Cel
Rozwój akceleratorów firmy Varian spowodował zastępowanie linii Clinac przez TrueBeam. Celem pracy było zebranie i porównanie danych dozymetrycznych wiązki elektronowej o nominalnej energii 6MeV dla wymienionych przyspieszaczy w tych samych warunkach geometrycznych.

Materiały i metody
Realizacja procedury opiera się na technice Stanforda (metoda sześciu pól dualnych) i wymaga niestandardowych pomiarów dozymetrycznych (duża odległość SSD, brak aplikatora, pole 36x36cm2).
Badania obejmowały: pomiary profili X i Y dla pojedynczej wiązki (kąt gantry 90st), określenie optymalnego kąta gantry dla złożenia dwóch pól w celu osiągnięcia jednorodnej dawki, pomiar procentowej dawki głębokiej, wyznaczenie jakości wiązki R50, pomiar wydajności w warunkach referencyjnych dla procedury TSEI oraz obliczenie czasu napromieniania.
Pomiary wykonano w fantomie antropomorficznym oraz PMMA z zastosowaniem komory typu Roos i filmów Gafchromic EBT3 zgodnie z raportami IAEA TRS-398 oraz AAPM no 23.

Wyniki
Odpowiednio dla Clinac 23Ex i TrueBeam otrzymano następujące wyniki (warunki referencyjne TSEI): odchylenie od osi horyzontalnej kąta gantry ±18st i ±17st, R50 0.95g/cm2 i 1.02g/cm2, moc dawki dla dmax 0.125cGy/JM (HDTSe 888JM/min) oraz 0.049cGy/JM (HDTSe 2500JM/min).

Wnioski
Niezbędne parametry oraz wydajność wiązki HDTSe w warunkach TSEI potrzebne do obliczenia czasu napromieniania różnią się dla aparatów Clinac i TrueBeam. Otrzymanie optymalnych rozkładów dawek wymaga wykonania re-commissioningu przyspieszacza TrueBeam.

Sesja Radioterapia

Primary authors

Mrs Bożena Woźniak (Zakład Fizyki Medycznej, Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie PIB Oddział w Gliwicach, Gliwice) Mr Adam Bekman (Zakład Fizyki Medycznej, Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie PIB Oddział w Gliwicach, Gliwice)

Co-authors

Dr Beata Niewiadomska (Zakład Fizyki Medycznej, Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie PIB Oddział w Gliwicach, Gliwice) Dr Marek Kijonka (Zakład Fizyki Medycznej, Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie PIB Oddział w Gliwicach, Gliwice) Mrs Małgorzata Ganowicz (Zakład Fizyki Medycznej, Radomskie Centrum Onkologii, Radom) Mrs Joanna Prażmowska (Zakład Fizyki Medycznej, Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie PIB Oddział w Gliwicach, Gliwice) Mrs Aleksandra Woźnica (Zakład Fizyki Medycznej, Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie PIB Oddział w Gliwicach, Gliwice) Dr Jacek Wendykier (Zakład Planowania Radioterapii, Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie PIB Oddział w Gliwicach, Gliwice) Mrs Aneta Wajda (Zakład Fizyki Medycznej, Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie PIB Oddział w Gliwicach, Gliwice) Mr Łukasz Kapek (Zakład Fizyki Medycznej, Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie PIB Oddział w Gliwicach, Gliwice) Prof. Maria Sokół (Zakład Fizyki Medycznej, Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie PIB Oddział w Gliwicach, Gliwice) Dr Andrzej Orlef (Zakład Fizyki Medycznej, Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie PIB Oddział w Gliwicach, Gliwice)

Presentation materials

There are no materials yet.