September 29, 2022 to October 2, 2022
Kraków
Europe/Warsaw timezone

Prototypowa metoda skrócenia czasu skanowania w transmisyjnej tomografii laserowej dla trójwymiarowej dozymetrii żelowej w radioterapii

Not scheduled
2h
sala A (budynek D-10)

sala A

budynek D-10

Prezentacja posterowa Radioterapia Radioterapia

Description

Trójwymiarowa tomografia laserowa jest najdokładniejszą dotychczas metodą odczytu informacji o rozkładzie przestrzennym dawki głębokiej promieniowania jonizującego zakodowanej chemicznie w napromieniowanych tkankopodobnych fantomach polimerowo-żelowych. Informacja ta jest niezbędna do weryfikacji planów leczenia w radioterapii. Aktualnie metoda ta jest bardzo czasochłonna.

Celem pracy jest analiza czynników wpływających na czas skanu w optycznej tomografii laserowej żeli dozymetrycznych, a także przetestowanie prototypowej metody skrócenia czasu skanowania.

Zaproponowana metoda polega na zastąpieniu silnika krokowego, odpowiadającego za oscylację wiązki lasera w tomografie, znacznie szybciej działającym układem rezonansowym. Ponadto zwiększeniu ulega moc wiązki skanującego lasera oraz szybkość akwizycji danych na przetworniku analogowo-cyfrowym. Całość kontrolowana jest przez program stworzony w środowisku Matlab. Skanowi poddano szklaną kulę wypełnioną polimerowym żelem dozymetrycznym.

Badania pokazują, że możliwe jest uzyskanie czasu skanu krótszego niż 5 minut, co w porównaniu z obecnym czasem 40 minut byłoby dużym osiągnięciem.

Badanie finansowane z grantu IDUB Radium.

Bibliografia:

[1] Maryanski, MJ, 2018. High-Definition 3D Dosimetry for End-to-End Patient-Specific Treatment Delivery Verification. Monograph chapter No. 10, in: “Recent Advancements and Applications in Dosimetry”. Ed. Maria F. Chan. Nova Science Publishers, ISBN: 978-1-53613-759-0 (hardcover)

[2] Al Kafi MA, et al., 2021. Performance of a new commercial high-definition 3D patient specific quality assurance system for CyberKnife robotic radiotherapy and radiosurgery. Radiation Measurements Volume 143, April 2021, 106568 ELSEVIER

Sesja Radioterapia

Primary authors

Julia Leszczyńska (Politechnika Gdańska) Marek Maryański (Politechnika Gdańska)

Presentation materials

There are no materials yet.