September 29, 2022 to October 2, 2022
Kraków
Europe/Warsaw timezone

Akcelerator śródoperacyjny AQURE

Not scheduled
2h
sala A (budynek D-10)

sala A

budynek D-10

Prezentacja posterowa Radioterapia Radioterapia

Speaker

Aleksandra Lenartowicz (Narodowe Centrum Badań Jądrowych)

Description

Napromienianie loży pooperacyjnej podczas wykonywanych w salach operacyjnych zabiegów chirurgicznych, czyli terapia śródoperacyjna (IORT – ang. Intraoperative radiotherapy) indukuje szereg wymagań technologicznych, aby generowana przez akcelerator wiązka elektronów była stabilna i powtarzalna oraz spełniała szereg wymagań normatywnych dotyczących jakości wiązki, przy jednoczesnym niskim poziomie promieniowania ubocznego. Akcelerator śródoperacyjny AQURE został zaprojektowany i wyprodukowany przez Narodowe Centrum Badań Jądrowych we współpracy z Wielkopolskim Centrum Onkologii w ramach projektu „Stworzenie w Wielkopolskim Centrum Onkologii w Poznaniu im. M. Curie-Skłodowskiej możliwości realizacji procedury napromieniania śródoperacyjnego przy użyciu innowacyjnego akceleratora elektronów”. To pierwszy, polski akcelerator IORT, który spełnia wszystkie powyższe wymagania. AQURE to urządzenie mobilne o niewielkich rozmiarach i wadze, gdzie głowica terapeutyczna została zainstalowana na ramieniu robota o wysokiej ruchliwości pozwalającej na prawie dowolny kierunek napromieniania, natomiast cały robot umieszczony jest na mobilnej platformie umożliwiającej przemieszczanie akceleratora w obrębie bloku operacyjnego.
Aby spełnić wszelkie wymagania normatywne do klinicznego stosowania akceleratora AQURE zbadano parametry jakości wiązek (m.in. symetria, płaskość) oraz poziom promieniowania ubocznego i rozproszonego. Zmiany układu formującego wiązkę znacząco wpływały zarówno na jakość jak i promieniowanie uboczne poza ogranicznikami pola promieniowania jakim są aplikatory o średnicach od 4 do 10 cm.
Przedstawiane wyniki badań jakości wiązek potwierdzają, że akcelerator AQURE dysponuje wysokiej jakości wiązkami elektronów o energiach od 4 do 12 MeV o mocach dawki 5 i 10 Gy/mim. Dodatkowo zmierzony poziom promieniowania ubocznego i rozproszonego dzięki czemu urządzenie może pracować bez dodatkowych osłon w każdej sali operacyjnej.

Sesja Radioterapia

Primary author

Aleksandra Lenartowicz (Narodowe Centrum Badań Jądrowych)

Presentation materials

There are no materials yet.