September 29, 2022 to October 2, 2022
Kraków
Europe/Warsaw timezone

Session

Protonoterapia

Oct 1, 2022, 2:00 PM
sala A (budynek D-10)

sala A

budynek D-10

Conveners

Protonoterapia: część 1

  • Marzena Rydygier

Protonoterapia: cześć 2

  • Renata Kopeć (Centrum Cyklotronowe Bronowice, Instytut Fizyki Jądrowej Polskiej Akademii Nauk w Krakowie)

Presentation materials

There are no materials yet.
Building timetable...