September 29, 2022 to October 2, 2022
Kraków
Europe/Warsaw timezone

Kliniczne modele radiobiologiczne stosowane w radioterapii jonami węgla (CIRT): Który model wybrać? Jakie są między nimi zależności? Jak planować leczenie biorąc pod uwagę rozkład RBE i LET u pacjenta? - Wstępne wyniki kliniczne

Oct 1, 2022, 4:00 PM
15m
sala A (budynek D-10)

sala A

budynek D-10

Prezentacja ustna Protonoterapia Protonoterapia

Speaker

Ms Joanna Góra (Centrum Terapii Jonowej MedAustron, Austria)

Description

Planowanie leczenia radioterapią jonami węgla opiera się na obliczeniu dawki biologicznej(RBE). Dowody kliniczne dotyczące CIRT zebrane w Japonii, oszacowano za pomocą mikrodozymetrycznego modelu kinetycznego(MKM), natomiast ośrodki europejskie stosują model efektu lokalnego(LEM). MedAustron zaadaptował japońskie schematy leczenia, ale optymizacja dawki opiera się na LEM, co wymagało dostosowania dawek tolerowanych dla OAR. Chociaż oba modele szacują dystrybucję RBE w tkance, translacja między nimi jest niejednoznaczna, a na ich związek wpływa wiele czynników.

Celem tego projektu była analiza dawek stosowanych w MedAustron, dla obu modeli RBE, oraz ocena wczesnych rezultatów klinicznych. Dodatkowo przedstawione zostały różne aspekty teoretyczne i praktyczne wpływające na ich relacje.

31 pacjentów leczonych planami optimizowanymi w LEM, przeliczono przy użyciu MKM. Wyodrębniono D1cm³,D5cm³,D0.1cm³,D0.7cm³,D10%,D20% dla odpowiednich OAR. Dopasowano krzywe dla tych wartości, co dało liniowo-kwadratowe modele translacji. Następnie oceniono toksyczność kliniczną.

Obecnie stosowane dawki tolerancyjne(LEM) były zgodne z zalecanymi limitami dla MKM (w przedziale -3,2-1,1Gy(RBE)), z wyjątkiem kilku przypadków, w których dane nie odpowiadały oczekiwanym trendom LEMvsMKM - dla nich wykryto toksyczność (bezobjawową). Przedstawione wyniki zainicjowały szczegółową analizę zależności między modelami,gdyż zgodność dawek LEM nie gwarantowała automatycznie spełnienia limitów dawek dla MKM.

Zrozumienie relacji między modelami pozwala połączyć doświadczenie europejskie z japońskim w CIRT. Niniejsze badanie podkreślą znaczenie wyboru optymalnych strategii planowania (liczba/kierunek wiązek,pozycja pików Bragga,gradienty dawek i wiele innych), zwłaszcza gdy rozważa się eskalację dawek tolerowanych do OAR.

Nasza zaktualizowana praktyka kliniczna zapewnia, że ograniczenia OAR muszą być spełnione dla obu modeli. Według naszej wiedzy, po raz pierwszy w procesie podejmowania decyzji klinicznych w CIRT,wiele modeli RBE jest ocenianych jednocześnie.

Sesja Radioterapia

Primary author

Ms Joanna Góra (Centrum Terapii Jonowej MedAustron, Austria)

Co-authors

Ms Sarah Grosshagauer (Uniwersytet Techniczny w Wiedniu, Austria) Ms Mansure Schafasand (Centrum Terapii Jonowej MedAustron, Austria; Uniwersytet Medyczny w Wiedniu, Austria) Mr Markus Stock (Centrum Terapii Jonowej MedAustron, Austria) Mr Antonio Carlino (Centrum Terapii Jonowej MedAustron, Austria) Dr Piero Fossati (Centrum Terapii Jonowej MedAustron, Austria)

Presentation materials

There are no materials yet.