September 29, 2022 to October 2, 2022
Kraków
Europe/Warsaw timezone

Session

Diagnostyka obrazowa

Sep 30, 2022, 12:00 PM
sala B (budynek D-10)

sala B

budynek D-10

Conveners

Diagnostyka obrazowa

  • Witold Skrzyński (Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie Państwowy Instytut Badawczy)

Presentation materials

There are no materials yet.
Dr Marek Kijonka (Zakład Fizyki Medycznej, Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie PIB Oddział w Gliwicach, Gliwice), Dr Damian Borys (Katedra Inżynierii i Biologii Systemów, Politechnika Śląska, Gliwice), Dr Krzysztof Psiuk-Maksymowicz (Katedra Inżynierii i Biologii Systemów, Politechnika Śląska, Gliwice)
9/30/22, 12:30 PM
Diagnostyka obrazowa
Prezentacja ustna

Wstęp
Atlasy mózgowia stanowią ważne źródło informacji neuroanatomicznych, szczególnie użytecznych w aspekcie automatyzacji analizy obrazów. Ponadto, informacje zawarte w piśmiennictwie podkreślają, że poszczególne grupy powinny być analizowane przy użyciu wzorców obrazowych zbieżnych z analizowaną populacją. Większość atlasów projektowana jest w oparciu o statystyki parametryczne, jednak...

Building timetable...