September 29, 2022 to October 2, 2022
Kraków
Europe/Warsaw timezone

Testy podstawowe kwartalne kratki przeciwrozproszeniowej w aparatach stosowanych we fluoroskopii i angiografii, w tym RTG z ramieniem C

Not scheduled
1h 45m
sala B (budynek D-10)

sala B

budynek D-10

Prezentacja posterowa Diagnostyka obrazowa Diagnostyka obrazowa

Speaker

Agnieszka Kuchcinska (Affidea Onkoterapia Międzynarodowe Centrum Onkoterapii w Koszalinie)

Description

Wstęp
Przepisy prawne dotyczące kontroli jakości urządzeń radiologicznych, zawarte w załączniku nr 6 do rozporządzenia ministra zdrowia w sprawie bezpiecznego stosowania promieniowania jonizującego dla wszystkich rodzajów ekspozycji medycznej, zawierają uwagę: „Urządzenia stosowane do badań fluorograficznych, fluoroskopowych i angiograficznych należy kontrolować tak, jak urządzenia stosowane do radiografii ogólnej, o ile pozwala na to ich konstrukcja”. Dla radiografii ogólnej cyfrowej przedstawiony jest test nr 4.2 „Kratka przeciwrozproszeniowa”: „Dla ekspozycji kratki stacjonarnej (…) na obrazie nie są widoczne znaczące artefakty.”, częstotliwość co 3 miesiące. Celem pracy było sprawdzenie możliwości technicznych wykonania niniejszego testu i jego wdrożenie. Często test ten dla angiografów i/lub ramienia C jest niewykonywany, np. ze względu na istniejące rzekome problemy techniczne.
Materiały metody
Sprawdzono dokumentacje techniczne oraz możliwości wykonania testu kratki dla aparatów do fluoroskopii w tym RTG z ramieniem C.
Wyniki
Dostępne na rynku aparaty rtg z ramieniem C oraz angiografy wyposażone są w stacjonarną kratkę przeciwrozproszenioną, w przypadku niektórych aparatów może być usuwana np. do badań pediatrycznych. W klasycznych RTG, kratka pozostaje w stole lub statywie, obraz otrzymywany jest na detektorze (nie w każdym aparacie istnieje możliwość wyciągnięcia kratki), zatem układ pomiarowy i podejście oraz warunki techniczne są takie jak w aparatach do fluoroskopii. Artefakty świadczące o uszkodzeniu kratki są specyficzne i mogą zostać odróżnione od artefaktów innego pochodzenia. Dokumentacja techniczna producenta urządzeń odnosi się do zastosowanej kratki przeciwrozproszeniowej.
Wnioski
Wykonanie testu dla aparatów do fluoroskopii, w tym z ramieniem C, oraz aparatów do angiografii jest możliwe i powinno być wykonywane oraz zostało wdrożone celem spełnienia wymagań prawnych.

Sesja Diagnostyka obrazowa

Primary authors

Agnieszka Kuchcinska (Affidea Onkoterapia Międzynarodowe Centrum Onkoterapii w Koszalinie) Jaroslaw Plesniak (Affidea Miedzynarodowe Centrum Onkologii w Koszalinie, Polska) Ms Justyna Schulz (Affidea Miedzynarodowe Centrum Onkologii w Koszalinie, Polska) Mr Oskar Sobotka (Affidea Miedzynarodowe Centrum Onkologii w Koszalinie, Polska) Mr Przemyslaw Palczynski (Affidea Miedzynarodowe Centrum Onkologii w Koszalinie, Polska) Mr Łukasz Zubanski (Affidea Miedzynarodowe Centrum Onkologii w Koszalinie, Polska)

Presentation materials

There are no materials yet.