September 29, 2022 to October 2, 2022
Kraków
Europe/Warsaw timezone

Session

Sesja naukowa Komisji ds. Medycyny Nuklearnej KFMRiDO PAN

Sep 30, 2022, 5:45 PM
sala A (budynek D-10)

sala A

budynek D-10

Conveners

Sesja naukowa Komisji ds. Medycyny Nuklearnej KFMRiDO PAN

  • Leszek Królicki (Warszawski Uniwersytet Medyczny)
  • Anna Teresinska (National Institute of Cardiology)

Description

Program Sesji:
Leszek Królicki: Techniki leczenia w medycynie nuklearnej - właściwości radioizotopów i ich zastosowanie
Anna Teresińska: Medycyna nuklearna w kardiologii polskiej - stan aktualny
Janusz Braziewicz: Wczoraj i jutro medycyny nuklearnej.

Presentation materials

There are no materials yet.
Building timetable...