September 29, 2022 to October 2, 2022
Kraków
Europe/Warsaw timezone

WCZORAJ I JUTRO MEDYCYNY NUKLEARNEJ

Sep 30, 2022, 6:45 PM
30m
Sala A (budynek D-10)

Sala A

budynek D-10

Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej AGH w Krakowie
Prezentacja ustna Medycyna nuklearna i teranostyka Sesja naukowa Komisji ds. Medycyny Nuklearnej KFMRiDO PAN

Speaker

Prof. Janusz Braziewicz (Zakład Medycyny Nuklearnej z Ośrodkiem PET, ŚCO, Kielce Zakład Fizyki Medycznej i Biofizyki, Instytut Fizyki, UJK, Kielce)

Description

W trakcie wystąpienia wspomniane zostaną główne odkrycia z różnych dziedzin nauki tworzące podstawy tego, co od jakiegoś czasu nazywamy medycyną nuklearną, czyli droga od tzw. medycyny intuicyjnej do bardzo precyzyjnej i wybiórczej techniki diagnostycznej i terapeutycznej

Do kamieni milowych tej dyscypliny zaliczone zostały: odkrycie promieniotwórczości naturalnej i sztucznej, odkrycie Roentgena, akcent polski w tym obszarze, transformata Radona i efekt Warburga, pierwsze wykorzystanie sztucznie wytworzonego izotopu do leczenia pacjenta chorego na białaczkę, odkrycie metastabilnego izotopu 99mTc i wdrożenie techniki generatorowej, czy wdrożenie podstawowych technik diagnostycznych medycyny nuklearnej.

Jutro medycyny nuklearnej omawiane jest w świetle wdrażanych technik z dziedziny nanotechnologii, sztucznej inteligencji oraz teranostyki.

Sesja Medycyna Nuklearna

Primary author

Prof. Janusz Braziewicz (Zakład Medycyny Nuklearnej z Ośrodkiem PET, ŚCO, Kielce Zakład Fizyki Medycznej i Biofizyki, Instytut Fizyki, UJK, Kielce)

Presentation materials

There are no materials yet.