September 29, 2022 to October 2, 2022
Kraków
Europe/Warsaw timezone

Session

Sesja inauguracyjna

Sep 30, 2022, 9:30 AM
sala A (budynek D-10)

sala A

budynek D-10

Conveners

Sesja inauguracyjna

  • Krzysztof Ślosarek (Narodowy Instytut Onkologii - Oddział w Gliwicach)

Presentation materials

There are no materials yet.
Krzysztof Ślosarek (Narodowy Instytut Onkologii - Oddział w Gliwicach)
9/30/22, 11:00 AM
Sesja inauguracyjna
Prezentacja ustna
Building timetable...