September 29, 2022 to October 2, 2022
Kraków
Europe/Warsaw timezone

FLASH w radioterapii

Sep 30, 2022, 11:00 AM
30m
sala A (budynek D-10)

sala A

budynek D-10

Prezentacja ustna Sesja inauguracyjna Sesja inauguracyjna

Speaker

Krzysztof Ślosarek (Narodowy Instytut Onkologii - Oddział w Gliwicach)

Presentation materials

There are no materials yet.