September 29, 2022 to October 2, 2022
Kraków
Europe/Warsaw timezone

Session

Spotkanie Sekcji Brachyterapii

Sep 30, 2022, 5:45 PM
sala A (budynek D-10)

sala A

budynek D-10

Conveners

Spotkanie Sekcji Brachyterapii

  • Magdalena Dymnicka (MCO Affidea Poznań)

Description

M. Kanikowski: "Brachyterapia o niskiej mocy dawki w leczeniu raka gruczołu krokowego"
M. Dymnicka: "Implantacja ziaren I125 w brachyterapii prostaty"
M. Rozwód: "Zastosowanie implantów stałych w wybranych lokalizacjach - przegląd literaturowy"
E. Gruszczyńska, J. Wiercińska: "Sprawozdanie z prac Grupy Roboczej PTF."

Presentation materials

There are no materials yet.
Building timetable...