September 29, 2022 to October 2, 2022
Kraków
Europe/Warsaw timezone

Zastosowanie implantów stałych w wybranych lokalizacjach – przegląd literaturowy

Sep 30, 2022, 5:45 PM
15m
Sala B (budynek D-10)

Sala B

budynek D-10

Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej AGH w Krakowie
Prezentacja ustna Brachyterapia Spotkanie Sekcji Brachyterapii

Speaker

Magdalena Rozwód (MCO Poznań Affidea, Zakład fizyki medycznej)

Description

W Polsce brachyterapia ultra-LDR głównie kojarzona jest z leczeniem raka gruczołu krokowego. Celem prezentacji jest przedstawienie przeglądu literatury, w której opisane jest stosowanie tej techniki do napromieniania zmian zlokalizowanych w innych obszarach anatomicznych. Przegląd jest oparty głównie o artykuły pochodzące z czasopisma Journal of Contemporary Brachytherapy, bazy publikacji Pubmed oraz portalu Sciencedirect. Autorzy publikacji nie ograniczają się do opisu brachyterapii u-LDR z zastosowaniem jodu 125 lecz przedstawiają przypadki, w których wykorzystywano inne izotopy. Literatura wykorzystana do opracowania przeglądu pochodzi z lat 1996-2022.

Sesja Brachyterapia

Primary author

Magdalena Rozwód (MCO Poznań Affidea, Zakład fizyki medycznej)

Co-authors

A. Szymbor (MCO Poznań Affidea, Zakład fizyki medycznej) Magdalena Dymnicka (MCO Affidea Poznań)

Presentation materials

There are no materials yet.