September 29, 2022 to October 2, 2022
Kraków
Europe/Warsaw timezone

Brachyterapia HDR wątroby

Not scheduled
15m
Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej (Kraków)

Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej

Kraków

Akademia Górniczo-Hutnicza Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej ul. Reymonta 19, budynek D-10
Prezentacja ustna Brachyterapia Brachyterapia

Speaker

Mr Łukasz Charkot

Description

Brachyterapia HDR wątroby to rodzaj brachyterapii wewnątrztkankowej. Przeprowadzenie całej procedury jest możliwe dzięki umieszczeniu w sali operacyjnej, pełniącej jednocześnie rolę bunkra do brachyterapii, tomografu komputerowego z opcją fluoroskopii. Terapii poddawane są zmiany zarówno pierwotne jak i wtórne z intencją zarówno paliatywną jak i radykalną. Metoda jest przeznaczona dla pacjentów z nowotworem pierwotnym wątroby, nieoperacyjnym po wyczerpaniu możliwości leczenia systemowego, lub z progresją po 1 lub 2 linii leczenia systemowego. Większość nowotworów wątroby to nowotwory wtórne, w ich przypadku mamy do czynienia z leczeniem paliatywnym. Istnieje jednak spora grupa pacjentów z nowotworem pierwotnym wątroby, którzy pomimo wyczerpania innych metod leczenia są w dobrym stanie ogólnym i wykazują silną motywację do leczenia. Również pacjenci z choroba oligometastatyczną rokują lepiej i procedura jest kierowana głównie do tych dwóch grup pacjentów. Metoda została wprowadzona do praktyki klinicznej w Zakładzie Brachyterapii COZL w Lublinie w 2014. W ciągu 6 lat zabieg wykonano u 285 pacjentów. Leczeniu poddano pacjentów w grupie wiekowej 19-86 lat, o stanie ogólnym WHO 0-3. Dopuszczalna liczba przerzutów mniej niż 8, średnica guza mniej niż 15cm, brak w bezpośrednim sąsiedztwie guza dużych naczyń. Leczenie za pomocą 1 lub 2 frakcji. Dawka frakcyjna 10-25Gy. Liczba aplikatorów 2-8. Dla grupy badanej średni czasu obserwacji po zabiegu 15 miesięcy. Przeżycie wolne od wznowy miejscowej LRFS: 6m-80%, 12m-71%, 24m-31%. Czas przeżycia wolnego od progresji choroby PFS wynosi: 6m-80%, 12m-65%, 24m-22%. Najważniejsze zalety metody to skuteczna kontrola miejscowa i niskie ryzyko powikłań. Wymaga jednak specjalistycznego sprzętu oraz doświadczonego personelu.

Sesja Brachyterapia

Primary author

Mr Łukasz Charkot

Presentation materials

There are no materials yet.