September 29, 2022 to October 2, 2022
Kraków
Europe/Warsaw timezone

Właściwości antyoksydacyjne wybranych witamin – badania metodą EPR

Not scheduled
2h
sala B (budynek D-10)

sala B

budynek D-10

Prezentacja posterowa Promieniowanie niejonizujące Promieniowanie niejonizujące

Speakers

Zuzanna Didjurgeit (Zakład Fizyki Medycznej i Radiospektroskopii, Wydział Fizyki UAM w Poznaniu ) Adrianna Kędziora (Zakład Fizyki Medycznej i Radiospektroskopii, Wydział Fizyki UAM w Poznaniu )

Description

Wolne rodniki związane są ze stanami zapalnymi i są przyczyną wielu schorzeń. Odpowiadają m.in. za uszkodzenie naczyń krwionośnych, co prowadzi do miażdżycy, a także za przedwczesne procesy starzenia się. Wolne rodniki mogą doprowadzić również do powstania nowotworów skóry.

Istnieje szereg substancji znanych ze swoich właściwości antyoksydacyjnych, do których zaliczane są witaminy. Za najskuteczniejszą w niwelowaniu rodników uważana jest witamina C. Można również znaleźć informacje o pozytywnym wpływie witaminy D czy B3 (niacyny).

Jedyną bezpośrednią metodą umożliwiającą badanie wolnych rodników jest elektronowy rezonans paramagnetyczny (EPR). Stosując tę metodę oraz wzorcowe wolne rodniki można sprawdzić właściwości antyoksydacyjne i skuteczność neutralizowania tych rodników przez różne związki.

Celem pracy jest sprawdzenie właściwości antyoksydacyjnych witamin B3, C i D za pomocą metody EPR. Badania wykonano za pomocą spektrometru EPR firmy Bruker, pracującego w paśmie X (częstotliwość 9 GHz) z wykorzystaniem wzorcowego rodnika, stosowanego powszechnie w badaniach próbek aktywnych biologicznie. Badania pokazały, która z witamin jest najskuteczniejszym związkiem neutralizujących wolne rodniki.

Sesja Promieniowanie niejonizujące

Primary authors

Zuzanna Didjurgeit (Zakład Fizyki Medycznej i Radiospektroskopii, Wydział Fizyki UAM w Poznaniu ) Adrianna Kędziora (Zakład Fizyki Medycznej i Radiospektroskopii, Wydział Fizyki UAM w Poznaniu ) Bernadeta Dobosz (Zakład Fizyki Medycznej i Radiospektroskopii, Wydział Fizyki UAM w Poznaniu )

Presentation materials