September 29, 2022 to October 2, 2022
Kraków
Europe/Warsaw timezone

Session

Uroczyste otwarcie Kongresu

Sep 30, 2022, 9:00 AM
Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej (Kraków)

Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej

Kraków

Akademia Górniczo-Hutnicza Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej ul. Reymonta 19, budynek D-10

Conveners

Uroczyste otwarcie Kongresu

  • Joanna Chwiej
  • Renata Kopeć (Centrum Cyklotronowe Bronowice, Instytut Fizyki Jądrowej Polskiej Akademii Nauk w Krakowie)

Presentation materials

There are no materials yet.
Building timetable...