September 29, 2022 to October 2, 2022
Kraków
Europe/Warsaw timezone

Free Hand- Remedium na ....

Sep 30, 2022, 4:15 PM
15m
sala B (budynek D-10)

sala B

budynek D-10

Prezentacja ustna Brachyterapia Brachyterapia

Speaker

Marcin Sawicki (Zakład Brachyterapii, Szpital Specjalistyczny w Brzozowie Podkarpacki Ośrodek Onkologiczny im. Ks. B. Markiewicza)

Description

Wstęp;
Standardowe planowanie leczenia w brachyterapii w głównej mierze bazuje na szablonach, które stworzone zostały w oparciu o wieloletnie doświadczenia zabiegowców. Głównym zadaniem szablonów jest standaryzacja metod aplikacji/planowania leczenia oraz zminimalizowanie szansy na wystąpienie nieprawidłowej aplikacji. Bazą planowania standardowego jest obrazowanie 2D. Zastosowanie obrazowania 3D pozwala na modyfikacje standardowych aplikacji i spersonalizowania aplikatorów oraz planów leczenia.

Materiał.
Przedstawione zostaną różne lokalizacje obszarów nowotworowych, leczonych przy użyciu standardowych form aplikacji oraz spersonalizowanych aplikacji dostosowanych do obszaru nowotworowego.

Rezultaty:
Omówione zostaną różnice w planach leczenia wynikające z zastosowania standardowych planów leczenia względem planów leczenia w których zastosowano indywidulane podejście.

Wnioski:
Planowanie leczenia w oparciu o nowoczesne techniki aplikacji pozwala na stworzenie bardziej konformalnego planu leczenia względem zastosowania standardowych technik leczenia bazujących na klasycznych metodach. Zastosowanie niestandardowych technik leczenia znacząco wydłuża czas potrzebny na przygotowanie aplikatora oraz planu leczenia. Wymaga również niekonwencjonalnego podejścia do przygotowania prawidłowego planu leczenia.

Sesja Brachyterapia

Primary author

Marcin Sawicki (Zakład Brachyterapii, Szpital Specjalistyczny w Brzozowie Podkarpacki Ośrodek Onkologiczny im. Ks. B. Markiewicza)

Presentation materials

There are no materials yet.