September 29, 2022 to October 2, 2022
Kraków
Europe/Warsaw timezone

Perspektywy rozwoju brachyterapii okulistycznej z wykorzystaniem druku 3D

Sep 30, 2022, 5:00 PM
15m
sala B (budynek D-10)

sala B

budynek D-10

Prezentacja ustna Brachyterapia Brachyterapia

Speaker

Mr Konrad Skórkiewicz (Szpital Uniwersytecki w Krakowie)

Description

Brachyterapia z aplikatorami zawierającymi ziarna jodu I-125 stosowana jest u pacjentów z guzami o grubości powyżej 5-6 mm. W dotychczas prowadzonej terapii nowotworów gałki ocznej, głównie czerniaków błony naczyniowej wykorzystywano model wkładki polimerowej, umożlwiającej stabilne ułożenie 14 ziaren izotopu I-125. Wykorzystanie druku 3D umożliwia stworzenie nowych, bardzo precyzyjnych i powtarzalnych wzorów wkładki polimerowej w celu uzyskania jednorodnego rozkładu dawki oraz ograniczenia napromieniania zdrowych obszarów oka. W pierwszym etapie należy zamodelować rozkład dawki w systemie planowania leczenia, a następnie odwzorować rozkład ziaren jodu we wkładce polimerowej. Zastosowanie druku 3D umożliwia rozwój brachyterapii oka z zastosowaniem aplikatorów ocznych z ziarnami izotopu jodu I-125. Samodzielny druk wkładek polimerowych w dużym stopniu uniezależnia Ośrodek Kliniczny od dostawców zewnętrznych i prowadzi do zindywidualizowanego procesu leczenia pacjentów, u których nie można, z różnych względów, zrealizować radioterapii protonowej jako alternatywnego sposobu leczenia. Zastosowanie druku 3D umożliwia również wykorzystanie w pełni bezpiecznej technologii wytwarzania wkładek z certyfikowanych materiałów do zastosowań medycznych.

Sesja Brachyterapia

Primary author

Mr Konrad Skórkiewicz (Szpital Uniwersytecki w Krakowie)

Co-authors

Dominik Medoń (Szpital Uniwersytecki w Krakowie) Mrs Agata Bogdał (Szpital Uniwersytecki w Krakowie) Dr Piotr Szatkowski (Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie ) Mr Rafał Twaróg (Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie) Prof. Kinga Pielichowska (Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie) Dr Barbara Sobiecka (Szpital Uniwersytecki w Krakowie) Prof. Bożena Romanowska-Dixon (Szpital Uniwersytecki w Krakowie)

Presentation materials

There are no materials yet.