September 29, 2022 to October 2, 2022
Kraków
Europe/Warsaw timezone

Zastosowanie fizyki w medycynie - wybór czy konieczność?

Oct 2, 2022, 12:15 PM
30m
sala A (budynek D-10)

sala A

budynek D-10

Prezentacja ustna Kształcenie fizyków medycznych w Polsce Kształcenie fizyków medycznych w Polsce

Speaker

Renata Kopeć (IFJ)

Description

Związki pomiędzy fizyką a medycyną są udowodnione już od czasów starożytnych, znajdujemy m.in. szereg przykładów fizyków, którzy byli jednocześnie lekarzami. Ponadto angielska nazwa lekarza „physician” pochodzi od tzw. fizyka miejskiego, de facto lekarza miejskiego, który w starożytności odpowiedzialny był za higienę miasta.
Fizyka dała początek rozwojowi medycyny oraz tworzeniu się współczesnej techniki medycznej. Aktualny poziom oraz rozwój nowych technologii medycyna zawdzięcza więc nie tylko lekarzom, biologom i chemikom, ale w dużej mierze właśnie fizykom oraz inżynierom. Należy również zaznaczyć, iż inspiracje medyczne były częstym punktem wyjścia dla prac naukowych oraz konstrukcyjnych dla fizyków oraz inżynierów. Pozwoliło to na ogromny cenny społecznie rozwój: zarówno dla praktyki medycznej, jak również i nauki. Z kolei konieczność coraz większych specjalizacji doprowadziła do powstania nowej specjalności "fizyka medyczna".

Sesja Kształcenie fizyków medycznych w Polsce

Primary author

Renata Kopeć (IFJ)

Presentation materials

There are no materials yet.