September 29, 2022 to October 2, 2022
Kraków
Europe/Warsaw timezone

Charakterystyka stanowisk do napromieniania neutronowego w badaniach biomedycznych

Not scheduled
1h 30m
sala A (budynek D-10)

sala A

budynek D-10

Prezentacja posterowa Medycyna nuklearna i teranostyka Medycyna nuklearna i teranostyka

Description

Narodowe Centrum Badań Jądrowych (NCBJ) jest mocno zaangażowane w rozwój technologii jądrowych i promowanie praktycznych zastosowań fizyki medycznej. Produktami komercjalizacji są radiofarmaceutyki oraz akceleratory cząstek. Od kilku lat NCBJ wprowadza stanowiska do napromieniania neutronowego próbek biologicznych. Reaktor badawczy dysponuje czterema stanowiskami do tego typu napromieniania o różnej specyfikacji: kanał hydrauliczny, źródło rozruchowe reaktora, basen reaktora i kanał H2 (kanał wyprowadzający wiązkę neutronów).
W Reaktorze Badawczym MARIA możliwe jest prowadzenie napromieniania z wykorzystaniem kanałów pocztowych. Umożliwiają one prowadzenie badań w szerokim zakresie strumieni neutronów. Zakres możliwych do osiągnięcia dawek neutronów: 1-10Gy.
Aktualnie w reaktorze MARIA istnieje 26 kanałów wśród nich znajdują się 4 kanały hydrauliczne z możliwością dostarczenia oraz ekstrakcji próbki w dowolnym momencie podczas pracy reaktora. Wykorzystanie konkretnej stacji poczty hydraulicznej jest zależne od celu i pożądanych parametrów. Poczta hydrauliczna (PH4) jest najbardziej odpowiednia do prowadzenia badań biomedycznych.
Podczas napromieniania próbek przy użyciu źródła izotopowego 239Pu-Be emitowane są neutrony prędkie. Źródło to pozwala uzyskać niskie dawki.
W celu optymalnego wykorzystania neutronów NCBJ buduje stanowisko do napromieniania neutronowego przy kanale poziomym H2. Przygotowywana infrastruktura posłuży do prowadzenia prac badawczych i rozwojowych dzięki zapewnieniu odpowiednich parametrów wiązki. Stanowisko w swoich założeniach przewiduje prowadzenie badań z szerokiego zakresu dziedzin.
Na stanowiskach o odpowiednich parametrach prowadzone są badania radiobiologiczne i dozymetrii biologicznej. Stanowiska te umożliwią przeprowadzanie badań biologicznych i chemicznych do terapii bimodalnych (np. BNCT).
Dozymetrię promieniowania mieszanego realizujemy z wykorzystaniem dozymetrii pasywnej oraz metod rekombinacyjnych.
W badaniach wykorzystujemy również obliczenia wykonane przy użyciu kodów do modelowania numerycznego (MCNP, PHITS, FLUKA, Geant4).

Sesja Medycyna Nuklearna

Primary author

Dr Karolina Wójciuk (Zakład Metrologii Radiologicznej i Fizyki Biomedycznej, Narodowe Centrum Badań Jądrowych )

Co-authors

Mrs Emilia Balcer (Zakład Badań Reaktorowych, Narodowe Centrum Badań Jądrowych ) Mr Michał Dorosz (Zakład Badań Reaktorowych, Narodowe Centrum Badań Jądrowych ) Ms Natalia Knake (Zakład Badań Reaktorowych, Narodowe Centrum Badań Jądrowych ) Mr Michał Kuć (Zakład Metrologii Radiologicznej i Fizyki Biomedycznej, Narodowe Centrum Badań Jądrowych ) Mr Łukasz Murawski (Zakład Technik Reaktorowych, Narodowe Centrum Badań Jądrowych, Narodowe Centrum Badań Jądrowych ) Dr Katarzyna Tymińska (Zakład Metrologii Radiologicznej i Fizyki Biomedycznej, Narodowe Centrum Badań Jądrowych ) Dr Rafał Prokopowicz (Zakład Badań Reaktorowych, Narodowe Centrum Badań Jądrowych )

Presentation materials

There are no materials yet.