September 29, 2022 to October 2, 2022
Kraków
Europe/Warsaw timezone

Zobaczyć niewidoczne. Dawka na gałkę oczną podczas brachyterapii skóry głowy.

Not scheduled
1h 30m
Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej (Kraków)

Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej

Kraków

Akademia Górniczo-Hutnicza Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej ul. Reymonta 19, budynek D-10
Prezentacja posterowa Brachyterapia Brachyterapia

Description

Cel: Celem badania jest udoskonalenie zastosowanej metody osłaniania gałki ocznej i sprawdzenie, czy dawka otrzymana z systemu planowania leczenia jest porównywalna z realną dawką na gałkę oczną otrzymywaną przez pacjenta podczas brachyterapii skóry głowy.
Materiał i metodyka: Pacjenci kierowani do brachyterapii z rozpoznaniem raka płaskonabłonkowego lub podstawnokomórkowego z owrzodzeniem skóry. Przygotowano plan leczenia w systemie BrachyVision firmy Varian z algorytmem obliczeniowym TG43. Podczas realizacji planu leczenia dołożono na gałkę oczną osłonę ołowianą o średniej grubości 0,4cm. Pod i na osłonę przymocowano detektory tld.
Wyniki: Średnia dawka odczytana z planu w danym punkcie 2,02±0,06Gy oraz 3,56±0,34Gy. Natomiast zmierzona tld: 2,22±0,41Gy oraz 5,45±1,57Gy. Średnia dawka zmierzona pod osłoną w pkt1: TPS:2,35±0,08Gy i 2,16±0,13Gy TLD:2,32±0,20Gy i 0,84±0,27Gy. Pkt2: TPS:2,08±0,07Gy; 2,37±0,15Gy TLD: 0,84±0,08Gy. Pkt3: TPS: 1,94±0,06Gy oraz 1,46±0,08Gy TLD: 1,22±0,15Gy; 0,5±0,12Gy.
Wnioski: Otrzymane wyniki mogą być traktowane jako metoda pomiarowa in-vivo. Dawki odczytane z systemu planowania leczenia są porównywalne z dawkami zmierzonymi na osłonie. Dawka zmierzona pod osłona ołowianą wskazuje, iż gałka oczna otrzymuje 2-3 krotnie niższą dawkę. Można orzec, iż i zastosowana osłona ołowiana spełnia swoją rolę. Jednakże nie jesteśmy w stanie określić dawki wtórnie wygenerowanych elektronów i dokładnej geometrii układu bolus-osłona. Zostaną wdrożone modyfikacje związane z wydrukiem na drukarce 3D bolusa oraz osłony na oko, której geometria zostanie uwzględniona w systemie planowania leczenia.

Sesja Brachyterapia

Primary authors

Magdalena Peszyńska-Piorun Dr Dariusz Niewiadomski (WWCOiT im. M. Kopernika w Łodzi) Dr Przemysław Janiak (WWCOiT im. M.Kopernika w Łodzi) Mr Sławomir Kozłowski (WWCOiT im. M.Kopernika w Łodzi) Dr Łukasz Albiniak (Katedra Fizyki Jądrowej i Bezpieczeństwa Radiacyjnego, Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej, Uniwersytet Łódzki)

Presentation materials

There are no materials yet.