September 29, 2022 to October 2, 2022
Kraków
Europe/Warsaw timezone

Rola indywidualnej dozymetrii narządowej u pacjentów zakwalifikowanych do terapii guzów neuroendokrynnych (NET) z wykorzystaniem Lu-177 oraz mieszanek Y-90 i Lu-177- doświadczenia własne

Sep 30, 2022, 5:00 PM
15m
sala A (budynek D-10)

sala A

budynek D-10

Prezentacja ustna Medycyna nuklearna i teranostyka Medycyna nuklearna i teranostyka

Speaker

Wioletta Chalewska

Description

Celem terapii radioizotopowej z analogami somatostatyny jest kierunkowe dostarczenie i trwałe związanie się kompleksu radioizotopu i syntetycznego analogu z receptorem na powierzchni komórki nowotworowej.
Leczenie powinno być zindywidualizowane w stosunku do każdego pacjenta, ponieważ nie każdy chory jest w stanie przyjąć cały cykl leczenia, ze względu na potencjalne uszkodzenie nerek oraz szpiku, co potwierdzono w badaniu rejestracyjnym leku.
Cel badania stanowiło uzyskanie dawek pochłoniętych dla odpowiednich narządów krytycznych oraz zmian metastatycznych wraz z uwzględnieniem obliczania czynnika kalibracyjnego na podstawie badań fantomowych u pacjentów poddanych terapii guzów NET z wykorzystaniem Lu-177 oraz mieszanek Y-90 i Lu-177. Uwzględniono także procedury podawania radiofarmaceutyków i pomiarów próbek krwi. Pomiary wykonano przy użyciu dedykowanego oprogramowania.
Na podstawie przeprowadzonej analizy uzyskano wyniki dla narządów krytycznych oraz zmian przerzutowych u pacjentów poddanych terapii guzów NET. Jednocześnie, uzyskane dane zostały wykorzystane do zaplanowania kolejnych dawek terapeutycznych.

Sesja Medycyna Nuklearna

Primary authors

Agata Sackiewicz Paulina Cegła Wioletta Chalewska Joanna Długosińska Marek Dedecjus

Presentation materials

There are no materials yet.