September 29, 2022 to October 2, 2022
Kraków
Europe/Warsaw timezone

Wpływ komory normobarycznej na parametry fali pulsu wysokiej rozdzielczości sygnałowej (HSR-PW)

Not scheduled
2h
sala B (budynek D-10)

sala B

budynek D-10

Prezentacja posterowa Promieniowanie niejonizujące Promieniowanie niejonizujące

Speakers

Martyna Derkowska (Zakład Fizyki Medycznej i Radiospektroskopii, Wydział Fizyki UAM w Poznaniu) Aleksandra Dudkiewicz (Zakład Fizyki Medycznej i Radiospektroskopii, Wydział Fizyki UAM w Poznaniu) Beata Kucharska (Zakład Fizyki Medycznej i Radiospektroskopii, Wydział Fizyki UAM w Poznaniu) Iga Sienkiewicz (Zakład Fizyki Medycznej i Radiospektroskopii, Wydział Fizyki UAM w Poznaniu)

Description

Tlenoterapia jest jedną z metod leczenia. Zalecana jest między innymi w przypadku stanów zapalnych i chorób związanych z układem krążenia. Jest również rekomendowana osobom po przebyciu COVID.
Tlenoterapię przeprowadza się w komorze normobarycznej, którą charakteryzuje podwyższone ciśnienie (~1500 hPa) w stosunku do ciśnienia atmosferycznego. Dodatkowo odpowiednia zawartość tlenu, dwutlenku węgla oraz wodoru cząsteczkowego mają zapewnić lepsze przyswajanie tlenu przez komórki i tym samym większe dotlenienie organizmu.
Urządzeniem, które umożliwia badanie wysycenia krwi tlenem jest pulsoksymetr. Metoda opracowana przez prof. dr hab. Ryszarda Krzyminiewskiego, pulsoksymetria wysokiej rozdzielczości sygnałowej (HSR-PW), umożliwia dodatkowo dokładne przeanalizowanie fali pulsu, która daje informacje o stanie układu krążenia.
Celem badań jest sprawdzenie wpływu pobytu w komorze normobarycznej na falę pulsu wysokiej rozdzielczości sygnałowej. W badaniach wzięło dotychczas udział 30 osób. U każdej z nich wykonano badanie kontrolne przed wejściem do komory oraz dwa badania podczas pobytu w komorze. Dokonano analizy zmiany wysycenia krwi tlenem oraz parametrów HSR-PW. Stwierdzono pozytywny wpływ komory normobarycznej na układ krążenia.

Sesja Promieniowanie niejonizujące

Primary authors

Martyna Derkowska (Zakład Fizyki Medycznej i Radiospektroskopii, Wydział Fizyki UAM w Poznaniu) Zuzanna Didjurgeit (Zakład Fizyki Medycznej i Radiospektroskopii, Wydział Fizyki UAM w Poznaniu) Aleksandra Dudkiewicz (Zakład Fizyki Medycznej i Radiospektroskopii, Wydział Fizyki UAM w Poznaniu) Mrs Adrianna Kędziora (Zakład Fizyki Medycznej i Radiospektroskopii, Wydział Fizyki UAM w Poznaniu) Beata Kucharska (Zakład Fizyki Medycznej i Radiospektroskopii, Wydział Fizyki UAM w Poznaniu) Iga Sienkiewicz (Zakład Fizyki Medycznej i Radiospektroskopii, Wydział Fizyki UAM w Poznaniu) Grażyna Mrozińska (Instytut Zdrowia SOFRA, Mielno-Unieście) Bernadeta Dobosz (Zakład Fizyki Medycznej i Radiospektroskopii, Wydział Fizyki UAM w Poznaniu) Ryszard Krzymieniewski (Zakład Fizyki Medycznej i Radiospektroskopii, Wydział Fizyki UAM w Poznaniu)

Presentation materials

There are no materials yet.