September 29, 2022 to October 2, 2022
Kraków
Europe/Warsaw timezone

Gradient temperatury guza i otaczających tkanek (dT) u pacjentów z rakiem podstawnokomórkowym leczonych brachyterapią HDR.

Sep 30, 2022, 3:45 PM
15m
sala B (budynek D-10)

sala B

budynek D-10

Prezentacja ustna Promieniowanie niejonizujące Brachyterapia

Speaker

Łukasz Kapek (Wydział Nauk Ścisłych i Technicznych, Uniwersytet Śląski, 75 Pułku Piechoty 1A, 41-500 Chorzów, Polska)

Description

Cel: Jednym z najczęstszych typów złośliwych zmian skórnych jest rak podstawnokomórkowy (BCC). Często do leczenia jest wykorzystywana radioterapia (w szczególności brachyterapia) lub terapia fotodynamiczna (PDT). Chirurgia pozostaje złotym standardem leczenia pacjentów z rakiem skóry; jednak zainteresowanie radioterapią wzrasta. Badanie histopatologiczne jest główną i jedyną opcją diagnostyczną przed leczeniem, a także dla możliwej obserwacji w trakcie leczenia. Nie ma natomiast dobrych nieinwazyjnych metod obiektywizujących ewolucję napromieniowanego obszaru podczas leczenia.
Materiał i metody: Trzydziestu trzech pacjentów Marii Skłodowskiej-Curie Państwowy Instytut Onkologii Oddział w Gliwicach, zdiagnozowanych z rakiem podstawnokomórkowym, zostało poddanych obserwacji termowizyjnej przed i po leczeniu brachyterapią HDR. Wszystkie zmiany rozpoznano jako powierzchowne i potwierdzono badaniem histopatologicznym
Wyniki: Analiza danych ujawniła dwie grupy, które można wyróżnić spośród wszystkich pacjentów. Pierwsza grupa charakteryzowała się wyższą temperaturą zmiany niż temperatura otaczającej tkanki, a druga niższą temperaturą zmiany. Wydaje się, że zmiany temperatury obserwowane w wyznaczonych miejscach przed i po terapii mogą dostarczyć lekarzom dodatkowych informacji, które mogą być przydatne w planowaniu kolejnych kroków w procesie leczenia, zwłaszcza biorąc pod uwagę zmiany temperatury zmiany i otaczającej ją podczas terapii.
Słowa kluczowe: termowizja, rak podstawnokomórkowy, diagnostyka termowizyjna

Sesja Brachyterapia

Primary authors

Łukasz Kapek (Wydział Nauk Ścisłych i Technicznych, Uniwersytet Śląski, 75 Pułku Piechoty 1A, 41-500 Chorzów, Polska) Agnieszka Cholewka (Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie Państwowy Instytut Badawczy Oddział w Gliwicach, ul. Wybrzeże Armii Krajowej 15, 44-102 Gliwice; Zakład Planowania Radioterapii) Agnieszka Szurko (Wydział Nauk Ścisłych i Technicznych, Uniwersytet Śląski, 75 Pułku Piechoty 1A, 41-500 Chorzów, Polska) Agata Stanek (Katedra i Klinika Chorób Wewnętrznych, Angiologii i Medycyny Fizykalnej w Bytomiu, Śląski Uniwersytet Medyczny, ul. Batorego 15, 41-902 Bytom, Polska) Marta Szlag (Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie Państwowy Instytut Badawczy Oddział w Gliwicach, ul. Wybrzeże Armii Krajowej 15, 44-102 Gliwice; Zakład Planowania Radioterapii) Krzysztof Ślosarek (Narodowy Instytut Onkologii - Oddział w Gliwicach) Piotr Wojcieszek (Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie Państwowy Instytut Badawczy Oddział w Gliwicach, ul. Wybrzeże Armii Krajowej 15, 44-102 Gliwice; Zakład Brachyterapii) Armand Cholewka (Wydział Nauk Ścisłych i Technicznych, Uniwersytet Śląski, 75 Pułku Piechoty 1A, 41-500 Chorzów, Polska)

Presentation materials

There are no materials yet.