Jul 1 – 4, 2019
Europe/Warsaw timezone

Local Committee

Magdalena Fitta

Joanna Głąb (secretary)

Mirosław Gałązka (co-chair)

Ewa Juszyńska-Gałązka

Piotr Konieczny

Magdalena Laskowska

Natalia Osiecka

Robert Pełka (chair)

Marcin Perzanowski

Paweł Sobieszczyk