May 22 – 26, 2018
The Henryk Niewodniczański Institute of Nuclear Physics PAN, Kraków, Poland
Europe/Warsaw timezone

Partial correlations as means of exploring the initial stage

May 25, 2018, 2:00 PM
24m
The Henryk Niewodniczański Institute of Nuclear Physics PAN, Kraków, Poland

The Henryk Niewodniczański Institute of Nuclear Physics PAN, Kraków, Poland

ul. Radzikowskiego 152 31-342 Kraków, Poland

Speaker

Wojciech Broniowski (IFJ PAN/UJK)

Presentation materials