May 22 – 26, 2018
The Henryk Niewodniczański Institute of Nuclear Physics PAN, Kraków, Poland
Europe/Warsaw timezone

Dynamics of relativistic spin-polarized fluids

May 25, 2018, 12:30 PM
30m
The Henryk Niewodniczański Institute of Nuclear Physics PAN, Kraków, Poland

The Henryk Niewodniczański Institute of Nuclear Physics PAN, Kraków, Poland

ul. Radzikowskiego 152 31-342 Kraków, Poland

Speaker

Radosław Ryblewski (Insitute of Nuclear Physics PAS)

Presentation materials