July 3, 2023
Instytut Fizyki Jądrowej Polskiej Akademii Nauk
Europe/Warsaw timezone

Strategia i polityka w zakresie rozwoju bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej Rzeczypospolitej Polskiej

Jul 3, 2023, 12:05 PM
15m
Aula (Instytut Fizyki Jądrowej Polskiej Akademii Nauk)

Aula

Instytut Fizyki Jądrowej Polskiej Akademii Nauk

Walerego Eljasza-Radzikowskiego 152, 31-342 Kraków

Speaker

Andrzej Głowacki (Prezes PAA)

Presentation materials

There are no materials yet.