14-15 April 2016
Rzeszów
Europe/Warsaw timezone
Starts
Ends
Europe/Warsaw
Rzeszów
Rzeszów University of Technology Main Building, Al. Powstańców Warszawy 12