July 3, 2023
Instytut Fizyki Jądrowej Polskiej Akademii Nauk
Europe/Warsaw timezone

Ochrona Radiologiczna w Polsce wobec wyzwań Polskiego Programu Energetyki Jądrowej - badania, rozwój, kadry

https://indico.ifj.edu.pl/e/ochrona-radiologiczna-2023

Budowa energetyki jądrowej jest jednym z najważniejszych projektów cywilizacyjnych współczesnej Polski. Mając na uwadze znaczenie badań naukowych dla  bezpiecznego wdrożenia EJ w Polsce, szereg polskich instytucji, prowadzących badania w zakresie ochrony radiologicznej, podpisało umowę Polskiego Konsorcjum Ochrony Radiologicznej (PKOR).

Celem sympozjum  jest przedstawienie istniejącego w Polsce potencjału badawczego w zakresie OR oraz identyfikacja potrzeb badawczych, organizacyjnych, prawnych  i wynikających z nich, niezbędnych działań.

Podczas sympozjum zostanie przedstawione raport, który analizuje organizację ochrony radiologicznej w Polsce, przepisy, sytuację badań naukowych jak i potrzeby rozwoju poszczególnych obszarów ochrony radiologicznej w perspektywie uruchomienia w 2033 pierwszego reaktora energetycznego i małych reaktorów modułowych (Small Modular Reactor, SMR).

Starts
Ends
Europe/Warsaw
Instytut Fizyki Jądrowej Polskiej Akademii Nauk
Aula
Walerego Eljasza-Radzikowskiego 152, 31-342 Kraków
Go to map