Sympozjum Polskiego Konsorcjum Ochrony Radiologicznej

Europe/Warsaw
Aula (Instytut Fizyki Jądrowej Polskiej Akademii Nauk)

Aula

Instytut Fizyki Jądrowej Polskiej Akademii Nauk

Walerego Eljasza-Radzikowskiego 152, 31-342 Kraków
Description

Ochrona Radiologiczna w Polsce wobec wyzwań Polskiego Programu Energetyki Jądrowej - badania, rozwój, kadry

https://indico.ifj.edu.pl/e/ochrona-radiologiczna-2023

Budowa energetyki jądrowej jest jednym z najważniejszych projektów cywilizacyjnych współczesnej Polski. Mając na uwadze znaczenie badań naukowych dla  bezpiecznego wdrożenia EJ w Polsce, szereg polskich instytucji, prowadzących badania w zakresie ochrony radiologicznej, podpisało umowę Polskiego Konsorcjum Ochrony Radiologicznej (PKOR).

Celem sympozjum  jest przedstawienie istniejącego w Polsce potencjału badawczego w zakresie OR oraz identyfikacja potrzeb badawczych, organizacyjnych, prawnych  i wynikających z nich, niezbędnych działań.

Podczas sympozjum zostanie przedstawione raport, który analizuje organizację ochrony radiologicznej w Polsce, przepisy, sytuację badań naukowych jak i potrzeby rozwoju poszczególnych obszarów ochrony radiologicznej w perspektywie uruchomienia w 2033 pierwszego reaktora energetycznego i małych reaktorów modułowych (Small Modular Reactor, SMR).

  • 12:00 PM 12:05 PM
   Przywitanie gości i otwarcie sympozjum 5m Aula

   Aula

   Instytut Fizyki Jądrowej Polskiej Akademii Nauk

   Walerego Eljasza-Radzikowskiego 152, 31-342 Kraków
   Speaker: Tadeusz Lesiak (Dyrektor IFJ PAN)
  • 12:05 PM 12:20 PM
   Strategia i polityka w zakresie rozwoju bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej Rzeczypospolitej Polskiej 15m Aula

   Aula

   Instytut Fizyki Jądrowej Polskiej Akademii Nauk

   Walerego Eljasza-Radzikowskiego 152, 31-342 Kraków
   Speaker: Andrzej Głowacki (Prezes PAA)
  • 12:20 PM 12:34 PM
   Polskie Konsorcjum Ochrony Radiologicznej – konsolidacja badań naukowych dla energetyki jądrowej 14m Aula

   Aula

   Instytut Fizyki Jądrowej Polskiej Akademii Nauk

   Walerego Eljasza-Radzikowskiego 152, 31-342 Kraków
   Speaker: Paweł Olko (Instytut Fizyki Jadrowej PAN)
  • 12:34 PM 12:48 PM
   Analiza przepisów OR w Polsce 14m Aula

   Aula

   Instytut Fizyki Jądrowej Polskiej Akademii Nauk

   Walerego Eljasza-Radzikowskiego 152, 31-342 Kraków
   Speaker: Paweł Krajewski (CLOR)
  • 12:48 PM 1:02 PM
   Monitoring radiacyjny powietrza 14m Aula

   Aula

   Instytut Fizyki Jądrowej Polskiej Akademii Nauk

   Walerego Eljasza-Radzikowskiego 152, 31-342 Kraków
   Speaker: Jerzy Mietelski (IFJ PAN)
  • 1:02 PM 1:16 PM
   Monitoring radiacyjny środowiska 14m Aula

   Aula

   Instytut Fizyki Jądrowej Polskiej Akademii Nauk

   Walerego Eljasza-Radzikowskiego 152, 31-342 Kraków
   Speaker: Bogusław Michalik (GIG)
  • 1:16 PM 1:30 PM
   Nadzór, kontrola i monitoring obiektu jądrowego 14m Aula

   Aula

   Instytut Fizyki Jądrowej Polskiej Akademii Nauk

   Walerego Eljasza-Radzikowskiego 152, 31-342 Kraków
   Speaker: Agnieszka Celińska (NCBJ)
  • 1:30 PM 2:30 PM
   OBIAD 1h
  • 2:30 PM 2:45 PM
   Pomiar dawki w środowisku metodami pasywnymi 15m Aula

   Aula

   Instytut Fizyki Jądrowej Polskiej Akademii Nauk

   Walerego Eljasza-Radzikowskiego 152, 31-342 Kraków
   Speaker: Maciej Budzanowski (IFJ PAN)
  • 2:45 PM 3:00 PM
   Zdarzenia radiacyjne 15m Aula

   Aula

   Instytut Fizyki Jądrowej Polskiej Akademii Nauk

   Walerego Eljasza-Radzikowskiego 152, 31-342 Kraków
   Speaker: Krzysztof Kozak (IFJ)
  • 3:00 PM 3:15 PM
   Działania służb medycznych na wypadek zdarzenia radiacyjnego 15m Aula

   Aula

   Instytut Fizyki Jądrowej Polskiej Akademii Nauk

   Walerego Eljasza-Radzikowskiego 152, 31-342 Kraków
   Speaker: Jerzy Olszewski (IMP)
  • 3:15 PM 3:30 PM
   Dozymetria neutronowa 15m Aula

   Aula

   Instytut Fizyki Jądrowej Polskiej Akademii Nauk

   Walerego Eljasza-Radzikowskiego 152, 31-342 Kraków
   Speaker: Maciej Maciak (NCBJ)
  • 3:30 PM 3:45 PM
   Dozymetria biologiczna 15m Aula

   Aula

   Instytut Fizyki Jądrowej Polskiej Akademii Nauk

   Walerego Eljasza-Radzikowskiego 152, 31-342 Kraków
   Speaker: Sylwester Sommer (ICHTJ)
  • 3:45 PM 4:00 PM
   Narażenie wewnętrzne 15m Aula

   Aula

   Instytut Fizyki Jądrowej Polskiej Akademii Nauk

   Walerego Eljasza-Radzikowskiego 152, 31-342 Kraków
   Speaker: Grzegorz Szaciłowski (NCBJ)
  • 4:00 PM 4:10 PM
   Szkolenia i akredytacja 10m Aula

   Aula

   Instytut Fizyki Jądrowej Polskiej Akademii Nauk

   Walerego Eljasza-Radzikowskiego 152, 31-342 Kraków
   Speaker: Paweł Lipinski (CLOR)
  • 4:10 PM 4:30 PM
   Podsumowanie i dyskusja 20m Aula

   Aula

   Instytut Fizyki Jądrowej Polskiej Akademii Nauk

   Walerego Eljasza-Radzikowskiego 152, 31-342 Kraków
   Speakers: Paweł Krajewski (CLOR), Paweł Olko (IFJ PAN)