July 3, 2023
Instytut Fizyki Jądrowej Polskiej Akademii Nauk
Europe/Warsaw timezone

Pomiar dawki w środowisku metodami pasywnymi

Jul 3, 2023, 2:30 PM
15m
Aula (Instytut Fizyki Jądrowej Polskiej Akademii Nauk)

Aula

Instytut Fizyki Jądrowej Polskiej Akademii Nauk

Walerego Eljasza-Radzikowskiego 152, 31-342 Kraków

Speaker

Maciej Budzanowski (IFJ PAN)

Presentation materials

There are no materials yet.