July 3, 2023
Instytut Fizyki Jądrowej Polskiej Akademii Nauk
Europe/Warsaw timezone

Monitoring radiacyjny środowiska

Jul 3, 2023, 1:02 PM
14m
Aula (Instytut Fizyki Jądrowej Polskiej Akademii Nauk)

Aula

Instytut Fizyki Jądrowej Polskiej Akademii Nauk

Walerego Eljasza-Radzikowskiego 152, 31-342 Kraków

Speaker

Bogusław Michalik (GIG)

Presentation materials

There are no materials yet.