July 3, 2023
Instytut Fizyki Jądrowej Polskiej Akademii Nauk
Europe/Warsaw timezone

Analiza przepisów OR w Polsce

Jul 3, 2023, 12:34 PM
14m
Aula (Instytut Fizyki Jądrowej Polskiej Akademii Nauk)

Aula

Instytut Fizyki Jądrowej Polskiej Akademii Nauk

Walerego Eljasza-Radzikowskiego 152, 31-342 Kraków

Speaker

Paweł Krajewski (CLOR)

Presentation materials

There are no materials yet.