July 3, 2023
Instytut Fizyki Jądrowej Polskiej Akademii Nauk
Europe/Warsaw timezone

Podsumowanie i dyskusja

Jul 3, 2023, 4:10 PM
20m
Aula (Instytut Fizyki Jądrowej Polskiej Akademii Nauk)

Aula

Instytut Fizyki Jądrowej Polskiej Akademii Nauk

Walerego Eljasza-Radzikowskiego 152, 31-342 Kraków

Speakers

Paweł Krajewski (CLOR) Paweł Olko (IFJ PAN)

Presentation materials

There are no materials yet.