July 3, 2023
Instytut Fizyki Jądrowej Polskiej Akademii Nauk
Europe/Warsaw timezone

Przywitanie gości i otwarcie sympozjum

Jul 3, 2023, 12:00 PM
5m
Aula (Instytut Fizyki Jądrowej Polskiej Akademii Nauk)

Aula

Instytut Fizyki Jądrowej Polskiej Akademii Nauk

Walerego Eljasza-Radzikowskiego 152, 31-342 Kraków

Speaker

Tadeusz Lesiak (Dyrektor IFJ PAN)

Presentation materials

There are no materials yet.