May 22 – 26, 2018
The Henryk Niewodniczański Institute of Nuclear Physics PAN, Kraków, Poland
Europe/Warsaw timezone

Role of the spectator system in electromagnetic effects

May 24, 2018, 5:10 PM
25m
The Henryk Niewodniczański Institute of Nuclear Physics PAN, Kraków, Poland

The Henryk Niewodniczański Institute of Nuclear Physics PAN, Kraków, Poland

ul. Radzikowskiego 152 31-342 Kraków, Poland

Speaker

Katarzyna Mazurek (IFJ PAN)

Presentation materials