Jul 3 – 6, 2017
Europe/Warsaw timezone

Local Committee

Joanna Głąb
Magdalena Fitta
Mirosław Gałązka
Ewa Juszyńska-Gałązka
Natalia Osiecka
Piotr Konieczny
Robert Pełka (Chair)
Paweł Sobieszczyk