October 3, 2018
IFJ PAN , Kraków
Europe/Warsaw timezone

UWAGA! Liczba miejsc ograniczona do 55!

Zapraszamy nauczycieli przedmiotów matematyczno-przyrodniczych na konferencję CREDO w Szkole 2018 połączoną z warsztatami w ramach projektu CREDO – Cosmic Ray Extremely Distributed Observatory czyli Ekstremalnie Rozproszone Obserwatorium Promieniowania Kosmicznego.

Spotkanie da możliwość przystąpienia do międzynarodowego projektu badawczego, dzięki któremu nauczyciele i uczniowie będą mogli prowadzić prawdziwe badania naukowe, za pomocą urządzeń mobilnych.

Szczegóły w zakładkach Program Naukowy i Plan Konferencji

Więcej informacji o CREDO na stronie www.credo.science

Konferencja CREDO w Szkole 2018 jest częścią CREDO Week 2018. Uczestnicy tej konferencji po dokonaniu oddzielnej rejestracji mogą NIEODPŁATNIE uczestniczyć w całym CREDO Week 2018.

The conference is co-financed by the Governments of Czechia, Hungary, Poland and Slovakia through Visegrad Grants from International Visegrad Fund. The mission of the fund is to advance ideas for sustainable regional cooperation in Central Europe.

Starts
Ends
Europe/Warsaw
IFJ PAN , Kraków
ul. Radzikowskiego 152, Kraków
Registration
Registration for this event is currently open.