Seminaria Oddziału I

Searches for long-lived particles with the CMS detector

by Dr Małgorzata Kazana (Narodowe Centrum Badań Jądrowych (NCBJ))

Europe/Warsaw
Zoom

Zoom