To take part in the competition you must register in the Registration tab. 

A new form has been created to process coordinators' data more securely. It is a version according to RODO rules.


Aby wziąć udział w konkursie należy się zarejestrować w zakładce Rejestracja. 

W celu bezpieczniejszego przetwarzania danych koordynatorów powstał nowy formularz oferujący bezpieczne przechowywanie danych. Jest to wersja zgodna z zasadami RODO

 
 
 
 
Starts
Ends
Europe/Warsaw
IFJ PAN , Kraków
ul. Radzikowskiego 152, Kraków
Registration
Registration for this event is currently open.