Seminaria Instytutowe

Podsumowanie ewaluacji jakości działalności naukowej za lata 2017-2021 – wynik dla IFJ PAN

by Bogdan Fornal (IFJ PAN), Iwona Świerblewska (IFJ PAN)

Europe/Warsaw
Description

Decyzją Ministra Edukacji i Nauki z dnia 21 lipca 2022 r. nasz Instytut, IFJ PAN, uzyskał po raz trzeci najwyższą kategorię, tj. A+, w zakończonej ewaluacji polskich jednostek naukowych za lata 2017-2021. Podczas seminarium przypomnimy Państwu zasady ewaluacji, omówimy dokumentację złożoną przez Instytut na potrzeby oceny oraz przedstawimy wyniki osiągnięte w ramach poszczególnych kryteriów.