17. Kongres Polskiego Towarzystwa Fizyki Medycznej 2022

Europe/Warsaw
Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej (Kraków)

Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej

Kraków

Akademia Górniczo-Hutnicza Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej ul. Reymonta 19, budynek D-10
Joanna Chwiej , Renata Kopeć
Description

Szanowni Państwo,

Kongres Polskiego Towarzystwa Fizyki Medycznej jest cyklicznie, zwykle raz na dwa lata organizowany, przez Polskie Towarzystwo Fizyki Medycznej (PTFM) im. Cezarego Pawłowskiego we współpracy z najlepszymi krajowymi ośrodkami klinicznymi i naukowymi.

W bieżącym roku odbędzie się już po raz siedemnasty, tym razem decyzją Zarządu Głównego PTFM, w Krakowie na Wydziale Fizyki i Informatyki Stosowanej AGH przy ścisłej współpracy z Instytutem Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego PAN, gdzie działa jedyne w Polsce centrum terapii protonowej (Centrum Cyklotronowe Bronowice).

Celem Kongresu będzie przedstawienie najnowszej wiedzy i dokonań oraz wymiana doświadczeń dotyczących rozwoju fizyki medycznej, a w szczególności nowych metod i technik diagnostycznych oraz terapeutycznych. Spotkanie będzie również okazją do zacieśnienia współpracy ośrodków naukowych i akademickich z przedstawicielami otoczenia społeczno-gospodarczego, jak również pozwoli studentom, doktorantom i uczestnikom specjalizacji z dziedziny fizyki medycznej na poszerzenie ich wiedzy w ww. zakresie.

Tematyka konferencji obejmować będzie zagadnienia z zakresu radioterapii (w tym terapii protonowej), obrazowania medycznego, medycyny nuklearnej, ochrony radiologicznej, teranostyki, biosygnałów i nanotechnologii.

Do zobaczenia w Krakowie!


Ladies and Gentlemen,

The Congress of the Polish Society of Medical Physics is cyclically, usually once every two years, organized by the Polish Society of Medical Physics (PTFM) in cooperation with the best national clinical and scientific centers.

This year it will be held for the seventeenth time. This time, by the decision of the Main Board of PTFM, in Krakow at the Faculty of Physics and Applied Computer Science of AGH in close cooperation with the Institute of Nuclear Physics PAS, where operates the only proton therapy center in Poland (Bronowice Cyclotron Center).

The aim of the Congress will be to present the latest knowledge and achievements as well as to exchange experiences regarding the development of medical physics, in particular new diagnostic and therapeutic methods and techniques. The meeting will also be an opportunity to tighten the cooperation of scientific and academic centers with representatives of the socio-economic environment, as well as will allow students, doctoral students and participants of specialization in the field of medical physics to expand their knowledge in the above-mentioned area.

The topics of the conference will include issues in the field of radiotherapy (including proton therapy), medical imaging, nuclear medicine, radiological protection, theranostics, biosignals and nanotechnology.

See you in Krakow!

Participants
 • Adam Cichoński
 • Adam Gądek
 • Adrianna Kędziora
 • Adrianna Tartas
 • Agata Kubik
 • Agata Walecka-Mazur
 • Agnieszka Baic
 • Agnieszka Boś-Liedke
 • Agnieszka Cholewka
 • Agnieszka Kiełboń
 • Agnieszka Kuchcinska
 • Agnieszka Misiarz
 • Agnieszka Pruefer
 • Agnieszka Skrobała
 • AGNIESZKA SZURKO
 • Agnieszka Walewska
 • Aleksandra Bochyńska
 • Aleksandra Dudkiewicz
 • Aleksandra Dziubińska
 • Aleksandra Jung
 • Aleksandra Klimas
 • Aleksandra Wilk
 • Aleksandra Woźnica
 • Andrzej Bedoński
 • Andrzej Chmiel
 • Aneta Kawa-Iwanicka
 • Aneta Kluczewska-Gałka
 • Anna Budzyńska
 • Anna Cepiga
 • Anna Dziecichowicz
 • Anna Hebda
 • Anna Kleczko
 • Anna Książek
 • Anna Lenart
 • Anna Picur
 • Anna Pędracka
 • Anna Sas-Bieniarz
 • Anna Stanisławek
 • Anna Teresinska
 • Anna Wysocka-Rabin
 • Anna Zawadzka
 • Anna Śladowska
 • Bartosz Kiełtyka
 • Bartosz Węckowski
 • Bartłomiej Sadowski
 • Beata Brzozowska
 • Beata Kozlowska
 • Beata Kucharska
 • Beata Niewiadomska
 • Bogna Sobiech
 • Bożena Woźniak
 • Brygida Mielewska
 • Błażej Baic
 • Damian Borys
 • Damian Kozyra
 • Dawid Krzempek
 • Dominika Bodzak
 • Dominika Buszowiecka
 • Dominika Plaza
 • Dominika Wierzba
 • Dorota Dybek
 • Dorota Kopeć
 • Dorota Lasyk
 • Dorota Rygielska
 • Eliza Borkowska
 • Eliza Gunia
 • Ewa Kałużny
 • Ewa Stępień
 • Ewelina Konstanty
 • Ewelina Pyszka
 • Filip Kijewski
 • Gabriela Foltyńska
 • Grzegorz Zwierzchowski
 • Henryk Figiel
 • Hubert Szweda
 • Iga Racka
 • Iga Sienkiewicz
 • Ilona Karpiel
 • Izabela Gorczewska
 • Izabela Milcewicz-Mika
 • Izabela Pietrzyk
 • Jakub Czubek
 • Jakub Derus
 • Jakub Młodawski
 • Jan Gajewski
 • Janusz Braziewicz
 • Janusz Winiecki
 • Jaroslaw Pleśniak
 • Joanna Chwiej
 • Joanna Domienik-Andrzejewska
 • Joanna Domienik-Andrzejewska
 • Joanna Góra
 • Joanna Kamińska
 • Joanna Kidoń
 • Joanna Miedzińska
 • Joanna Prażmowska
 • Julia Leszczyńska
 • Julia Łepkowska
 • Jürgen Oellig
 • Kamil Gorczewski
 • Kamil Kaminski
 • Kamil Kamiński
 • Kamil Kawoń
 • Kamil Kisielewicz
 • Kamil Majbrodzki
 • Kamil Szczecina
 • Karolina Majewska
 • Karolina Milewska
 • Karolina Sobkowicz
 • Karolina Wójciuk
 • Katarzyna Grabowska
 • KATARZYNA MAJBRODZKA
 • Katarzyna Matusiak
 • Katarzyna Pasicz
 • Katarzyna Szczucka-Borys
 • Kinga Maciejska
 • Kinga Wełnogórska
 • Klaudia Duch
 • Klaudia Kotarska
 • Konrad Skórkiewicz
 • Krzysztof Bogdański
 • Krzysztof Domański
 • Krzysztof Filipczak
 • Krzysztof Kacperski
 • Krzysztof Przybylski
 • Krzysztof Slosarek
 • Krzysztof Szczepanik
 • Leszek Krolicki
 • Leszek Malinowski
 • Liza Andrzejewska
 • Lucjan Pfajfer
 • Maciej Budzanowski
 • Maciej Selibórski
 • Maciej Szymkowski
 • Magdalena Dymnicka
 • Magdalena Garbacz
 • Magdalena Murawska
 • Magdalena Peszyńska-Piorun
 • Magdalena Rozwód
 • Maja Sugier
 • Marcin Brodecki
 • Marcin Dybek
 • Marcin Litoborski
 • Marcin Sawicki
 • Marcin Szymański
 • Marek Kijonka
 • Maria Poncyljusz
 • Marina Gerszewska
 • Mariusz Gruda
 • Marta Bałamut
 • Marta Korcyl
 • Marta Marszewska
 • Marta Reudelsdorf-Ullmann
 • Marta Szlag
 • Marta Wachowicz
 • Martyna Derkowska
 • Martyna Śpiewak
 • Marzena Mrozowska
 • Marzena Rugieł
 • Marzena Rydygier
 • Mateusz Wędrowski
 • Małgorzata Wrzesień
 • Michalina Ziółkowska
 • Michał Biegała
 • Michał Janik
 • Michał Pytel
 • Michał Sądel
 • Mirella Świder
 • Monika Jedrzejewska
 • Natalia Knake
 • Natalia Wiśniewska
 • Nikoletta Buczek
 • Nina Dusza
 • Olga Żurawska -Pfajfer
 • Pamela Pakuła
 • Patrycja Borowska
 • Patrycja Gordon
 • Patrycja Mantaj
 • Patrycja Szubstarska
 • Patrycja Wrobel
 • Paulina Cegla
 • Paulina Leszczyńska
 • Paulina Porwoł
 • Pawel Czajkowski
 • Paweł Katarzyński
 • Paweł Moskal
 • Paweł Olko
 • Paweł Trafara
 • Paweł Wołowiec
 • PIOTR PEDRYCZ
 • Piotr Tulik
 • Przemysław Palczyński
 • Radosław Żerański
 • Regina Fischer
 • Renata Kopeć
 • Renata Kusiak
 • Roksana Kudzia
 • Ryszard Kowski
 • Sebastian Stambuła
 • Sylwia Chełstowska
 • Sylwia Pysklak
 • Sylwia Szczepańska
 • Sławomir Nowakowski
 • Teresa Jakubowska
 • Tomasz Horwacik
 • Tomasz Iwanicki
 • Tomasz Kajdrowicz
 • Tomasz Mikołajski
 • Tomasz Piotrowski
 • TOMASZ SUROWIAK
 • Urszula Sowa
 • Weronika Kijeska
 • Wiktor Komenda
 • Wiktoria Piłat
 • Wioletta Chalewska
 • Wioletta Lenda-Tracz
 • Witold Skrzyński
 • Wojciech Krzak
 • Wojciech Leszczyński
 • Yuriy Zorenko
 • Zbisław Tabor
 • Zuzanna Didjurgeit
 • Zuzanna Didjurgeit
 • Łukasz Charkot
 • Łukasz Kapek
 • Łukasz Sroka
 • Łukasz Szczurek